Цели и Пренатоварване в Живота

rural roads

Към какво е насочен този тренинг?

1. Определяне и поставяне на собствени и истински цели.
2. Моделиране на своят път и достигане на своите цели.
3. Изменение на качеството на Вашият живот в желаемата от Вас посока.

Какво още?

1. Научаване на способите за поставяне на цели.
2. Определяне на своите стъпки по пътя към целта.
3. Изясняване на това какво пречи и какво помага на личните ни достижения.
4. Изпробване на нови способи на поставяне и постигане на цели.
5. Виждане на вариантите за лична промяна в отношенията на движенията към целите.

Форма на занятията

1. Активно обучение.
2. Динамични, делови, ролеви и ситуационни игри.
3. Групови и индивидуални упражнения.
4. Смислови упражнения, насочени към пробив в живота.
5. Кратък теоретичен и методичен материал.

За програмата:

1. Преимущества на целевото мислене пред проблемното.
2. Преобразуване на проблема в цел.
3. Научаване и определяне на своята изходна точка относно целта.
4. Способи на намиране, избор и конкретизация на целта.
5. Видове цели.
6. Определяне на етапите на движение към целта.
7. Какво пречи и какво помага за достигането на целта.
8. Планиране и подредба на приоритетите
9. Последствията от достигане на целите…