Курс Потапяне в усещанията

photo-get2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В този курс родължаваме по-детайлно да изучаваме и отработваме «блокажите» в нашето тяло.
Или казано по друг начин, разкриване на източниците, които отнемат вътрешната ни сила.

Блокажът е състояние на напрежение, в който и да е участък на тялото (или в цялото тяло), което в своята крайна степен може да доведе до двигателна или емоционална скованост – напрежение.

Блокажите в тялото са следствие от неразрешени конфликти, които се запазват дълго време и най-често остават неосъзнати.
Човек ги описва като умора, тежест, неразположение или ги отрича напълно.

Във връзка с това чрез този физически комплекс, ще прочувствате скритата работа на мускулите, която пречи на организма ни.

Комплексът е насочен към възстановяване и подобряване подвижността на гръбнака и ставите, но за да се почувстват промените в тялото ни, самото усилие трябва да бъде минимално, изпълняват се меки, колебателни движения.

По-фино и съвършено управление на движенията е възможно само при усъвършенстване на своята чувствителсност.

Затова основната цел на курса е подобряване на физическото и психологическото самочувствие, за сметка на осъзнаване на чувствата на своето тяло.

За достигане на тези цели, помага последователното решаване на следните
задачи:

- намиране и освобождаване на собствените блокажи,
- изучаване и осъзнаване езика на собственото ни тяло;
- осъзнаване езика на тялото на околните.

Като резултат:

- подобряване – премахване на стари проблеми на гръбнака и ставите
- ще прочувствате върху себе си ненужните автоматизми на тялото си
- прочувстване скритата работа на мускулите
- изправяне на осанката
- нормализиране и възстановяване на правилното дишане, увеличаване обема
на белите дробове
- нормализиране работата на вътрешните органи.

Това е краткият списък и засега ще спрем до тук.

И още … в една от задачите на курса поставяме:

- повишаване чувствителността към себе си
- към друг човек
- умението да разбереш и предадеш своето емоционално състояние
- „да чуеш“ емоционалното състояние на другия човек, за по-пълно
взаимодействие с хората.


Пътят към себе си и пътят на познаване на себе си е постоянно движение и развитие.

 
 
 
Потапяне в усещанията, курс в София и в Пловдив