Курс Свръхчувствено възприятие

Svrahchuvstveno-vazpriqtie-r

Курсът е насочен към пробуждане на природните дадености на човека

и приложението им в живота му
чрез повишаване на неговите чувствени възприятия.

Това помага:
По-ярко да опознаете своите усещания и да разберете,
какво искате в действителност,
в какво направление да се движите,
за да постигнете целите си
и какво още е нужно да се направи.