Курс Пластика на живота 1

Plastika-x

Програмата на курса е разнообразна и интересна, достъпна за всяко поколение, тъй като тя се основава на естествените движения на нашето тяло.

Програмата включва: Дишане
Пластика на тялото:
Импровизация
Оздравяване на Организма
Психология на тялото или Пластика на душата.
Приложение на разучените движения в различните сфери от живота
А така също
Елементи на Народни Танци.

Пластика на живота – 1