Общуване с открито сърце

Heart in my hands

 

Задачи на тренинга:

1.Усвояване на навици и ефективно общуване.
2.Повишаване на увереността в общуването.
3.Развитие на комуникативните способности.

Форма на провеждането на тренинга:

Творчески задачи, моделиране на ситуацията, „обратна връзка“, мини лекции, работа в група и по двойки, укрепване и проверка на инструментите получени в залите чрез практика на улицата.

Съдържание:

1. Усвояване на навиците на ефективно общуване.
2. Отработване на навиците в установяване на контакт със събеседника/събеседниците.
3. Изработване на навици в умението да се договаряш със събеседника /събеседниците.
4. Работа с изразяването.
5. Повишение на увереността в общуването.
6. Формиране на впечатление за себе си, самопрезентация.
7. Тренировка на умението да казваме „Не“.
8. Определяне и отстраняване на собствените бариери в общуването.

Има като минимум три начина, за да станете по-свободен в общуването с хората:

1. Метод на собственните проби и грешки, това е важен но дълъг път .
2. Използване на целия обем знания в изкуството на общуването, натрупано с годините, но това е достатъчно сложен път.
3. Използване и управление на законите за общуване, или разкриване на собственното си сърце – за нас това е верният път.