Спомни си своето бъдеще или моето предназначение в живота

ocean
По време на тренинга:

1. Създаване на визия за своят живот.
3. Работа над цели и определяне на своите цели.
2. Да планираш близките 10, 20 и повече години напред – е възможно. И това е Визия за своят живот.
3. Да определиш или направо да се докоснеш до предназначението на своят живот.

В процеса на тренинга могат да се чуят много въпроси, а също по време на упражненията да дойдат неочаквани отговори, които ще ви позволят да вземете своите ключове, които ще можете да ползвате ежедневно в житейските ви ситуации.

Ето защо по време на тренинга има толкова много активна работа!

Запомнете -  в областта на тренинга това са:

1.Зона на мислене.
2.Вътрешен пробив и риск.
3. Избягване от обичайното от инертния комфорт, което ще даде възможността:

• да се запознаем по-близко със самият себе си;
• да станем по-открити;
• спонтанни;
• творчески;
• резултатни;

Всичко това е само малка част от това което ще правим и то само в залата!
Но имате работа и зад пределите на залата!