Курс Пластика на живота 2

FLEX-TREE-R2

Програмата на курса включва:

1.Повторение и коригиране на предходния комплекс на Пластиката.
2.Психологически упражнения
3.Силова пластика в статично положение
4.Силова динамична пластика
5.Силова пластика, в легнало положение за коремните мускули, гърба, шията и т.н.
6.Силова пластика, с партньор
7.Силова пластика в ограничено пространство
8.Силово равновесие
9.Акробатика повторение и изучаване на следващото ниво
10.Дишане
11.Медитативни практики
12.Ролеви игри
13.Работа в отбор
14.Продължаваме да учим танцови движения
15.Работа по двойки и в група
И още много, много други практики!

Пластика на живота 2, Пловдив