Курс Потапяне в усещанията

                        В този курс родължаваме по-детайлно да изучаваме и отработваме «блокажите» в нашето тяло. Вижте повече...

Курс Свръхчувствено възприятие

Курсът е насочен към пробуждане на природните дадености на човека и приложението им в живота му чрез повишаване на неговите чувствени възприятия. Това помага: По-ярко Вижте повече...

Курс Пластика на живота 2

Програмата на курса включва: 1.Повторение и коригиране на предходния комплекс на Пластиката. 2.Психологически упражнения 3.Силова пластика в статично положение 4.Силова динамична пластика 5.Силова пластика, в Вижте повече...

Курс Пластика на живота 1

Програмата на курса е разнообразна и интересна, достъпна за всяко поколение, тъй като тя се основава на естествените движения на нашето тяло. Програмата включва: Дишане Вижте повече...